مصاحبه با سردار شهید جواد کامیاب درباره عملکرد گردان شهید بهشتی در عملیات فتح المبین/ صوت

مصاحبه با سردار شهید جواد کامیاب درباره عملکرد گردان شهید بهشتی در عملیات فتح المبین/ صوت

سردار شهید جواد کامیاب در سال 1337 در شیراز متولد شد. کامياب در طول سالهاي خدمتش در جبهه‌هاي نبرد در اغلب عمليات‌ها شرکت نمود و سرانجام در چهارم فروردين 1361 در منطقه شوش (عمليات فتح المبين) در سن 24 سالگي به شهادت نایل گردید. گزارش تهیه شده از سردار شهید جواد کامیاب درباره عملکرد گردان شهید بهشتی ازتیپ امام سجاد (ع) در عملیات فتح المبین را در ادامه بشنوید .
تشریح عملیات فتح المبین در کلام سردار محسن رضایی / صوت

تشریح عملیات فتح المبین در کلام سردار محسن رضایی / صوت

سردار محسن رضایی به استفاده از روش عملیاتی علوی در عملیات فتح المبین اشاره می کند.
۴
آرشیو