زندگی نامه شهید احمد چراغی

زندگی نامه شهید احمد چراغی

احمد چراغي، فرزند درويش علي و خانم خورشيد ميرزايي، در اول فروردين ماه سال 1338 در چادگان اصفهان به دنيا آمد. به علت وضعيت نامساعد اقتصادي همراه خانواده به اصفهان مهاجرت نمود. پدرش درويش علي، قصاب بود و مي كوشيد از راه حلال هزينه معاش خانواده را تأمين كند.
زندگی نامه شهید محمدیار خدادادی

زندگی نامه شهید محمدیار خدادادی

محمديار خدادادي، ششمين فرزند الله يار و خانم بيگم جان خدادادي، در سوم تير ماه سال 1342 در روستاي سفيد ديوان از توابع فارسان به دنيا آمد.
زندگی نامه شهید حسن حقوقی اصفهانی

زندگی نامه شهید حسن حقوقی اصفهانی

حسن حقوقي اصفهاني، فرزند نصرالله و ماه سلطان، در پنجم آبان ماه سال 1339 در اصفهان به دنيا آمد. او سومين فرزند خانواده بود. از همان دوران كودكي در كلاسهاي درس قرآن در خانه يكي از روحانيون محل شركت مي كرد.
زندگی نامه شهید امیر حمزه بابائی

زندگی نامه شهید امیر حمزه بابائی

امير حمزه بابائي، فرزند عزيزاله و صديقه، در اول آبان ماه سال 1341 در شهرستان مباركه ، بعد از 13 سال انتظار والدين به دنيا آمد و مصداق كلام حضرت امام شد كه در سال 1342 فرمود: «سربازان من اكنون در گهواره هستند.» او در كنار پدر و مادر خود دوران طفوليت خود را سپري كرد.
زندگی نامه شهید احمد خطیبی

زندگی نامه شهید احمد خطیبی

احمد خطيبي، فرزند مصطفي و ملك ابن يمين، در بيست و پنجم تير ماه سال 1342 در اصفهان به دنيا آمد.
زندگی نامه شهید محمدرضا رضوانی

زندگی نامه شهید محمدرضا رضوانی

محمدرضا رضواني، فرزند حسين و طاهره زنديان، در پانزدهم تير ماه سال 1344 در اصفهان متولد شد. او كودكي فعال، پرجنب و جوش و با نشاط بود. علاوه بر بازي هاي كودكانه، به فوتبال از همان ابتداي طفوليت علاقه داشت.
۷
آرشیو