نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نقاشی/ هنرهای تجسمی آزادگان

نقاشی/ هنرهای تجسمی آزادگان

نوید شاهد در آستانه سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهمن اسلامی گزیده ای از آثار جشنواره تجسمی آزادگان (تصویر سازی) را که در سالهای گذشته به همت اداره کل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید برگزار گردید و با اقبال و علاقه عمومی قرار گرفت را منتشر می کند.