در يکي از خانواده هاي مذ هبي در روستاي ليوان شر قي در بندر گز و درسال 1337 ديده به جهان گشود. دوره تحصيلات ابتدائي را با مو فقيت در آن روستا پشت سر گذاشت.

  نام: عبدالله

  نام خانوادگي: جمال ليواني

  نام پدر: مسلم

  محل تولد: ليوان شرقي

  تاريخ تولد: 1337

  وضعيت تاهل: متاهل

  عضويت: سپاه پاسداران

  آخرين مسئوليت: مسئول کاگزيني لشکر 25 کربلا

  شهادت در عمليات: والفجر 8

  محل شهادت: منطقه فاو

  تاريخ شهادت: 1364

   

   

  در يکي از خانواده هاي مذ هبي در روستاي ليوان شر قي در بندر گز و درسال 1337 ديده به جهان گشود. دوره تحصيلات ابتدائي را با مو فقيت در آن روستا پشت سر گذاشت.

   

  دوران متو سطه را با اخذ ديپلم در يکي از دبيرستانهاي بهشهر با موفقيت به پايان رساند.

  اودر طول مدت تحصيل يکي از دانش آموزان فعال از نظر اخلاقي وتحصيلي بود.

   

  متواضع بود و مذهبي، به طوري که از همان اوايل نوجواني التزام علمي به عبا دات مذهبي داشت.

  در بين دوستان از برجستگي هاي خاص اخلاقي برخوردار بود, دوستانش شيفته روحيا ت و برخورد ايشان بودند. اوايل سال 1354دراوج خفقان ستم شاهي به همراه برادر بزرگشان در ارتباط تشکيلاتي با شهيد عبدالرضا کلبادي نژاد، فعاليتهاي سياسي و اعتقادي خود را در نهضت خونبار اسلامي تحت رهبري هاي آگاهانه حضرت امام بر عليه طاغوت شروع نمود. از اولين کساني بود عاملي بيداري ديگر جوانان و نيروهاي انقلاب اسلامي بود. ارتباط با روحانيت خط امام و پخش نوارو بيانيه هاي حضرت امام از ديگر فعاليتهاي اين شهيد بزرگوار است. نه تنها در سطح روستا بلکه با هماهنگي همرزمان ديگر در سطح منطقه فعاليتهاي چشمگيري داشت. شرکت در سخنرانيهاي مهيج شهيد هاشمي نژاد در بهشهرو تشکيل وتدارکات سخنراني هاي يکي از روحانيون مبارز در مسجد ليوا ن به مناسبت چهلم شهداي تبريز نتيجه زحمات اين شهيد بزگوار براي بيداري مردم بود.

   

  او بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در کنار ديگر نيروهاي خط امام وحزب اللهي به فعاليتهاي خود در راه نيل به اهداف عاليه انقلا ب اسلامي ادامه داد.

   

  از آنجا که خطر گروهاي فرصت طلب وضد انقلاب را احساس مي نمود به خصوص با زمينه سازي گروهاملحدکه در روستا ي ليوان شرقي جاي پايي را ايجاد نموده بودند, براي مقابله عملي با عوامل استکبا ر؛ انجمن اسلامي اين روستا را با همکاري ديگر برادران مومن براي جذب نيروها وقراردادن محور فعاليتهاي انقلاب اسلامي بنيان نهاد.

   

  بعد از فرمان تشکيل ارتش بيست ميليوني از طرف امام,او از جمله اعضاي فعال بسيج در روستا بود که با ارتباط مستمر با ارگانهاي انقلاب اسلامي فعاليت مي نمود که حاصل آن جذب بسياري از نيروهاي مومن است که در نهادهاي انقلاب اسلامي مشغول خدمت به انقلاب اسلامي هستند. ازديگر فعاليتهاي مهم ايشان شناسايي عامِبين آتش سوزي مسجد ليوان که بعد از پيروزي انقلاب از طريق دادگاه انقالاب اسلامي پيگيري نموده ودر نهايت آنها را در حضور مردم توبه دادند.

   

  سال 1358 همراه برادرش در دفتر عمران جهاد سازندگي بخشي از شهرستان بهشهر مشغول فعاليت شد ومدتي خالصانه در خدمت محرومين و مستضعفين بخش هزار جريب گامهاي موثري را برداشت. سال 1359 به صورت رسمي وارد جهاد سازندگي (سابق)شد وبراي آبادي وعمران روستاهاي منطقه محروم هزار جريب عاشقانه خدمت نمود,به ويژه در احداث جاده هاي روستايي سهم به سزايي داشت. مردم محروم اين منطقه شاهد فداکاري ها و خدمات ارزنده او بودند. اودر اين سال ازدواج کرد که حاصل اين پيوند مقدس دو فرزند دختر و پسر است.

   

  درپاييزسال 1359در آموزش وپرورش شهرستان کرد کوي به عنوان معلم حق التدريس مشغول خدمت شدتا در اوج فعاليتهاي کور گروهکهاي ملحد,دراين سنگر مقدس خدمات ارزنده اي را از نظر فرهنگي انجام دهد.

  سال 60 13که منافقين دراطراف سپاه بندر گز تحصن نمودند عامل اصلي جمع آوري نيروهاي حزب الله براي سرکوبي منافقين بود که با هجوم گسترده مردم اين حرکت ضد

  انقلاب خنثي شد.

   

  پس از يکسال فعاليت در سنگر معلمي براي مقابله با گروهکهاي مزدور که به جنگ مسلحانه وترور مردم ومسئولين روي آورده بودند,وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد. ابتدادر واحد اطلاعات سپاه به عنوان معاون واحد مشغول خدمت شد.

   

  از جمله خدمات عبدالله در واحد اطلاعات,دستگيري منافقين وعوامل ضد انقلاب وکشف بيش از70 قبضه اسلحه از ضد انقلاب مدت کمتراز دو ماه در منطقه کرد کوي را مي توان نام برد. پس از مدتي به عنوان مسئول واحد آموزش سپاه کرد کوي منصوب مي شود.

   

  تشکيل کلاسهاي اعتقادي با همکاري روحانيان وديگر مسئولين با بهره گيري از ابزار هاي جديدآموزشي براي رشد باورهاي اعتقادي وسياسي نيروهاي سپاه از جمله کارهاي او در اين سمت است.

  در مهر ماه سال1361 براي خدمت به مردم محروم کردستان از طرف سپاه منطقه 3,به عنوان مسئول پرسنلي سپاه کردستان منصوب گرديد.

   

  اودر اين سمت, مديريت وتوانائي کاري شاياني رااز خود بروز مي دهد به طوري که زبانزد مسئولين مي شود.

  در دي ماه سال 1361ابتدا به عنوان معاون برنامه ريزي واحد پرسنلي وپس از مدتي به عنوان مسئول پرسنلي اجرائي سپاه منطقه سوم کشور مشغول خدمت مي شود. پس از آن به عنوان مسئول پرسنلي اجرائي سپاه ناحيه مازندران و بعداز مدتي به عنوان معاونت برنا مه ريزي سپاه ناحيه مازندران منصوب مي شود.

  باشروع عمليات ظفر مند والفجر 8 صبرو قرار از کف مي دهد وبا اينکه مسئوليتش اقتضا مي کرد کيلومترها پشت جبهه خدمت نمايد, مثل يک رزمندگان عادي اسلحه به دست مي گيرد و در عمليات شرکت مي کند.

  سرانجام در عصر روزسه شنبه 30/11/ 1364 هنگام عبور از پل خرمشهر به سوي منطقه عملياتي فا و به همراه ديگر همسنگرانش مورد هجوم هوائي هواپيماهاي متجاوزدشمن قرار مي گيرند و عاشقانه به نداي هَل مِن ناصر حسيني امام امت لبيک گفته و به کاروان شهيدان مي پيوند.

   

  اويکي از مخلص ترين نيروهاي سپاه بود, به طوري که به کار وفعاليت در راه اسلام عشق مي ورزيد. متواضع وفروتن بود. کمک وياري محرومان و مستضعفان را وظيفه خود مي دانست. کساني که با او ارتباط داشتند,با يک برخورد شيفته روحيات و اخلاق او مي شدند.

  مقيد به رعايت احکام شرعي بود,از تهمت وغيبت دوري مي کرد.

  از نظر تشکيلاتي تابع محض فرماندهان بالاتر بود. به امام شديداً عشق مي ورزيد و از مريدان عاشق شهيد مظلوم آيت الله بهشتي بود, طوري که حتي اسم فرزندش ونام مساجد نو بنياد روستا را به نام اين شهيد بزرگوار نامگذاري کرد.

   

  از مصاديق بارز" اشد اعلي الکفار ور حمابينهم" بود با دوستان مدارا مي نمود وبا دشمنان سخت در ستيز بود. به روحانيت خط امام عشق مي ورزيد آنفدر صبور ومهربان بود که حتي کسي که به عنوان مخا لف وي بودند, اخلاق اسلامياش را کتمان نمي کرد. در حوزه مسئوليت متعهد ومسئوليت پذير بود. از عنوان طلبي تنفر داشت واز آن بيزاري مي جست. نسبت به پدرومادررئوف و مهربان بود.

   

  او در بخشي از وصيت نامه اش مي نويسد: اينجانب عبد الله جمال ليواني دارنده شناسنامه 43 بخش بندر گز روستاي ليوان وصيت ميکنم: همسرم و فرزندانم و پدر و مادر و برادران و خواهرانم که در زندگي بيش از هر چيز بر فروغ الهي که در دل انسا نها ست اهميت دهند وبا ايمان به خداي يکتا و پيامبران بزرگوارش و پيروي از خاتم رسل و قرآن مجيد و ائمه معصومين و نائب به حق امام زمان (عج) حضرت امام، بزرگ مرجع تقليد و پيروان اين خط قدم بر دارند و اهتمام به ذکر خداي بزرگ و با روحيه ايثار و خير خواهي و خدمت و ستيز بر کفر و نفاق و الحاد و پيروزي حق و جهاد در راه خدا و حضور پي گير و دوستي با مردم؛ راه سعادت را به سوي خود باز گردانند. مبلغ سه هزار تومان به حساب سپاه درمورد استفاده احتمالي از امکانات سپاه ريخته شود

  برای ملاحظه و دیدن سایر بخش هایی سایت شهید معظم به آدرس :

  http://shahidlivani.ir/

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده