امیران ارتش
گفتند: که فرزند شما تمایل دارد به ارتش برود در جواب عرض کردم هر چه میلش است انجام دهد چون از طرف مدرسه گفتند: هر کس می تواند به ارتش برود و شرکت کند. سپس به من گفتند ضامن می خواهد گفتم: ضامن خودم هستم
به گزارش  نوید شاهد گلستان: شهید «محمد علی قدرت آبــادي»،  دهم فروردین  ،1338در روســتاي امیرآباد از توابع شهرستان دامغان به دنیا آمد. پدرش عباســعلي و مادرش معصومه نام اشت. تا اول متوســطه درس خواند. خلبان هوانیروز بود. ازدواج کرد و صاحب دو پســر شد. بیست و پنجم اردیبهشــت  ،1368در زاهدان هنگام درگیري با اشرار و قاچاقچیان به شــهادت رسید. مزار وي در گلزار شهداي امامزاده عبدالله شهرستان گرگان واقع است. 
برگی از خاطره امیر شهید «محمد علی قدرت آبادی»


چگونه خلبان شد
یک روز پسرم نزد من می آید و می گوید که ارتش شما را خواستند به او گفتم با من چه کار دارند و به من جواب چنین گفت که: هر چه هست توئی رفتم ارتش دیدم که 10 الی 20 نفر دور میز نشسته اند همه ارتشی و درجه دار به من یک نفر از آنها گفت: شما قدرت آبادی هستید؟ گفتم بله. بعد گفتند: که فرزند شما تمایل دارد به ارتش برود در جواب عرض کردم هر چه میلش است انجام دهد چون از طرف مدرسه گفتند: هر کس می تواند به ارتش برود و شرکت کند. سپس به من گفتند ضامن می خواهد گفتم: ضامن خودم هستم .آنها گفتند مبلغ 7 هزار تومان به عنوان ضامن بدهید گفتم من خانه ای دارم که در اختیار من است خونه را به اسمش کردند و از هر دو دست من انگشت نگاری کردند و امضاء گرفتند.

 بعد گفتند فامیل های شما چه کسانی هستند من تا 7 نفر از اعضای فامیلم را به آنها گفتم: آنها نوشتند سپس من به خانه رفتم بعد از 2 روز فرزندم با دیگر دوستان به تهران بردند. 

بعد از تقریبا 1 سال در تهران به اصفهان منتقل کردند که 2 سال در اصفهان ماندند. سپس اوضاع بهم خورد چون در آنجا آمریکایی ها بودند زمانی که انقلاب شد آنها فرار کردند و در آنجا که دوره آموزشی خلبانی تکمیل شد بعد خلبان شد.

به کرمان و اصفهان و جاهای دیگر رفتند و چند بار مرا خواستند که چند باری من می رفتم به این ترتیب ماندگار اصفهان شد. بعد برای قاچاق ها مأموریت داشت در تنگه موئینی سیستان و بلوچستان که در تنگه قاچاقچی ها، هلی کوپتر را مورد هدف قرار داده که منفجر شده که فرزندم همراه یک فرد اصفهانی دیگر به شهادت رسیدند.
منبع معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید گلستان/ پرنده فرهنگی شهدا
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده