شهدای معلم
و ای عزیز تو اگر بخواهی اسرار اهل معرفت و شناخت عرفان رادریابی باید به اوج فضای حقیقت پر کشیده و به آنچه برای تو می آورم گوش فرادهی بهرحال جهان جمله خیال است و خیال و آنچه را که بر تو گفته شد نیکو بفهم تا امر بر تو مشتبه نشود
به گزارش نوید شاهد گلستان: شهید «حسین جرجانی»،  دوم فروردین،1336در روستاي سرخنکلاته از توابع شهرستان گرگان به دنیا آمد.پدرش حیدر و مادرش حاج فاطمه نام داشــت. تا پایان دوره راهنمایي درس خواند. کارمند آموزش و پرورش بود. ســال  1360، ازدواجکرد و صاحب دو پسر ویکدختر شد. به عنوان بسیجي در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند  ،1364با ســمت آرپيجيزن در فاو عراق به شهادت رسید. پیکر وي مدتها در منطقه بر جا ماند و سال  1376پس از تفحص، در گلزار شهداي بهشت رضاي زادگاهش به خاک سپرده شد.

نامه ای از شهید «حسین جرجانی»

حمد وسپاس مخصوص خداست وسلام برانبیاء وشهداء
قلب و زبان انسانهای موحد بلند است و یاد قرآن نوشته هارا اگر پرده ها برداشته شود از عکس و در و دیوار و پوستر و موجودات واشیاءخواهی شنید و همه چیز با زبان بی زبانی فریاد خواهند شد و فریاد وصوتی وچرائی نه فریاد مطلق ، فهم واستدلال وتجلی وقرآن خواندن اگر حرکت ایجاد کرد پس از فهمیدن ارزش داردوگرنه هیچ وپوچ است 
 خدمت همسر عزیزم سلام علیکم بماصبرتم
قطع این مرحله بی همرهی حضر مکن    
                              ظلمات است ترس از خطر گمراهی 
تا نگردی آشنا زین پرده بوئی نشنوی 
                                گوش نامحرم ندارد جای پیغام سروش 
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن 
                              حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی 
باری ای خدائی که مردگان را از گور همه برانگیزی و ای آنکه به روز رستاخیز برخاستن مردمان بفرمان تواست ! دلهای ما را از این کهنه قبرستان برانگیز و بار ما را از این کوره ده سرزمین ستم بر بند تا در نشئه قلبی انوار معرفت را مشاهده کنیم و گوش و دل ما سروش های پیامبرت را در آن نشئه بشنود ، باشد که بهره ما از نبوت تنها آن نباشد که با گفتن شهادتین بر زبان خون و مال خود را محفوظ داشته و از عمل کردن به احکام او مقصود ما فقط اکتفا کردن در رابطه با قواعد فقهی و موافقت داشتن بر حسب صورت باشد و از خواندن قرآن کریم هدف ما زیبا خواندن و فراگرفتن احکام تجوید و مخارج حروف باشد تا در نتیجه این کوتاه نظری از آنان باشیم که خدای تعالی درباره شان فرموده است بر گوش و چشم ودلهای شان پرده کشیده شده است و نیز فرموده است: دلهای آنان گرفتار بیماری است. 

آیا کتاب نفس خود را خوانده ای؟ و در این نشانه بزرگ الهی تدبر کرده ای ؟ نشانه ای که خدای تعالی شناخت او را نردبان شناخت خود و شناخت اسماء و صفات خود قرار داده است، بنگر که از دیدگاه عقل کلا با علم الهی و حضوری و آنچه که در حقیقت غیبی است خودت هست چه      می بینی و در تجلی و جلوه عالم مثالی و ملکوتی چه مشاهده می کنی؟ سپس توسط فرشتگان و مأموران الهی بصورت صدا و لفظ ظهور می یابی. پس از آنکه قرائت کتاب نفس به پایان رسید و تفکر و تدبر لازم در آن انجام گرفت قدمی فراتر نه و به مشاهده اهل عرفان و منزل صاحبان ایمان و یقین برسی تا حقیقت آموزش و آگاهانه رسولان را در عالم اسماء و معنا که سخن ما عمدتا ان است .

دریابی در هر صورت 
من یار همی جویم او جلوه گر یار         
          او خانه همی خواهد و من صاحب خانه

و ای عزیز تو اگر بخواهی اسرار اهل معرفت و شناخت عرفان رادریابی باید به اوج فضای حقیقت پر کشیده و به آنچه برای تو می آورم گوش فرادهی بهرحال جهان جمله خیال است و خیال و آنچه را که بر تو گفته شد نیکو بفهم تا امر بر تو مشتبه نشود .

آری اگر بتوانی خود را به این قله بلند معرفت برسانی و مرغ روحت اگر بتواند تا اوج فضای نورانی و حقیقت بال بگشاید و حقیقت ظهور ذاتی و اسماء و صفات را که اشاره رفت و بیان کردیم درک کرده باشی امکان آن هست که بعضی از حقایق را بفهمی و از پاره ای از رموز و حقایق دری به روی تو باز شود. 

بهر حال طی این مرحله بی همرهی خضر امکان ندارد چون تلاطم فتنه ها و اقیانوس و امواج سیاه و ننگین ظلم و ظلالت خبر می دهد و به معرفی قرآن انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما این تمسکتم بهما لن تضلو    می فرماید:
باری تو که اکنون در اول راه هستی با توسل و توجه به امامان مبارک قدم و الگوی انسانیت و آزادی از جهان و عالم هستی به عالم فناء و عالم بقاء در رسیدن به لقاالله و معرفت کامل نیز لازم است.

از این چراغ های فروزان و روایات و احکام شریعت و در جاده توحید حرکت کرد تا موجب رسیدن برمنزل مقصود شود. و اگر قرآن را با تفکر و تعقل و نظر بر ظاهر و صورت و معنا و باطن آن نمائی و چشم غیب را باز کنی متوجه می شوی که دنیا و آخرت چه نسبت هایی دارند. و منزلها و مقامات و درجات قرب را با اسماء و صفات و حشر و نشر موجودات عالم در معاد برایت بر اساس عقل ، تعقل می یابد. که با معاد عقل موجودات دیگر معادشان تحقق می پذیرد.  همه چیز زیر حکومت عقل هست و انبیاء علماء و شهدا نیز شفاعت گران روز معادند.

 اگر آیات قرآن حال تو را منقلب کرد و همانند آن آهنگر بر اثر شنیدن یک آیه از خود بیخود شد و دست به آهن داغ زده بدون اینکه متوجه شود که آتش در دست اوست و موجب استعفاء از آهنگری گردید.

نامه ای از شهید «حسین جرجانی»
 بهر حال معلم عرفان افضل تر است از کتاب زیرا فیلم ناطق با ناطق بی فیلم و نشان  مفهومی و درکی جداگانه دارد که به نسبت درک و فهم باور می گردد. شنیدن کی بود مانند دیدن و امید است با اجرای دقیق آیات قرآن و اتکاء به آن و یقین و باور آیات و وعده های خدا در قرآن برای شما وصول بهشت به موجب تحرک و عامل تکامل و حرکت شما گردد. تا موجب حرکت شما از دنیا به سوی آخرت گردد و از بهشت و جهنم پس از گذشت.

 از این حشر سفر بسوی حق و صاحبخانه همانا خدای تعالی می گردد که پس از آشنایی با اسماء و صفات که حساب های ذات مقدس وعلامت ذات هست و آشنایی با مشیت و ظهور حق تعالی و آشکار شدن تسبیح موجودات و کشف و شهود حقایق و معارف حق الهی نیز بتوانی به خدا برسی تا که نفس مطمئنه و آگاهی و معرفت نسبت به خدا و احکام نیز بتوانی در جاده توحید و دایره توحید خدا را بهمراه همه چیز و قبل و بعد از هر چیز بینی و خود را در محضر خدا بینی و همه کار و فکر و چیزها برای خدا و رضای او صورت گیرد نه بهشت مطرح و نه جهنم و خود خدا بالاتر و افضل تر است از وصول بهشت زیرا لقاء و دیدار و ملاقات خدا نهایت آرزوی عرفا است. 

و السلام علیکم و رحمه الله    حسین جرجانی 


گزيده اي از خصوصيات وي‍ژه شهيد
1. معتقد و مومن دارای روحیات روحانی بود
2. همه چیز را از خدا می دانست و از خود چیزی را نمی دانست 
3. موفق در امر ورزش فوتبال و کاپیتان تیم بود
4. امام را استاد عرفان و کشفیات قلبی و معنویش را مدیون ایشان می دانست 
منبع معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید گلستان/ پرنده فرهنگی شهدا
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده