معرفی کتاب
کلثوم غلامی در مقدمه کتاب سمائی ترین زمینی ها می نویسد: ماندگاری هر ملتی رابطه جداناشدنی با سرمایه های تاریخی و معنوی آنها دارد و میزان داشته های جوامع انسانی ترسیم کننده ثبات آینده آن جامعه است
به گزارش نوید شاهد گلستان: کلثوم غلامی در مقدمه کتاب سمائی ترین زمینی ها می نویسد: ماندگاری هر ملتی رابطه جداناشدنی با سرمایه های تاریخی و معنوی آنها دارد و میزان داشته های جوامع انسانی ترسیم کننده ثبات آینده آن جامعه است.
 معرفی کتاب/ سمائی ترین زمینی ها
 شهید برترین مجاهد است و شهادت، عالی ترین مراحل جهاد.
شهادت خواست خدا را بر خواهش دل مقدم داشتن و آن را نادیده گرفتن است. شهادت ار جان گذشتن از نام گذشتن، از دوست گذشتن، از مال و جان گذشتن است. 
کتاب سمائی ترین زمینی ها به معرفی شهدای تربیت معلم استان گلستان می پردازد. 
عنوان: سمایی ترین زمینی ها
تدوین: کللثوم غلامی اندراتی و فاطمه حسین آبادی
صفحه آرایی: سعادت مهتدی
طراحی جلد: آزاده اسماعیلی ثالث
نوبت چاپ: اول 1390
ناشر: نوروزی
شمارگان: 3000 جلد

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده