سردار شهید محمد نقی صلبی،
پیکرش مدتها در منطقه بر جا ماند و سوم مهر 1376، پس از تفحص در گلزار شهداي امامزاده عبدالله شهرســتان گرگان به خاک ســپرده شد. برادرش محمد اسماعیل نیز شهید شده است
به گزارش نوید شاهد گلستان: شهید محمد نقی صلبی، بیســت و چهارم دي  ،1327در روستاي سرطاق از توابع شهرستان بندرگز به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش شهربانو نام داشــت. تا پایان دوره متوسطه در رشتة انساني درس خواند و دیپلم گرفت. رئیس مخابرات گرگان بود. ســال  1350، ازدواج کرد و صاحب یک پسر و شش دختر شد. از سوي بســیج در جبهه حضور یافت. پنجم دي ،1365 با ســمت فرمانده گردان یا رسول در امالرصاص عراق به شــهادت رســید. پیکرش مدتها در منطقه بر جا ماند و سوم مهر 1376، پس از تفحص در گلزار شهداي امامزاده عبدالله شهرســتان گرگان به خاک ســپرده شد. برادرش محمد اسماعیل نیز شهید شده است.

کلیپ/ خاطراتی از ایثار و از خود گذشتگی های شهید صلبی از زبان همرزمان

دانلود شود
منبع معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید گلستان/ پرونده فرهنگی شهدا
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده