شهدای یگان ویژه،
کارمند نهضت سوادآموزي بود. ســال 1363، ازدواج کرد و صاحب دو پســر شد. از سوي بســیج در جبهه حضور یافت. بیســت و یکم بهمن 1364، با سمت آرپيجيزن در اروندرود بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد
به گزارش نوید شاهد گلستان: شهید محمد علی حاجیلری، دهــم شــهریور 1337، در روستاي سلطان آباد از توابع شهرستان گرگان به دنیا آمد. پدرش عباس، کشــاورز بود و مادرش شــهربانو نام داشــت. تا پایان دوره ابتدایي درس خواند. کارمند نهضت سوادآموزي بود. ســال  1363، ازدواج کرد و صاحب دو پســر شد. از سوي بســیج در جبهه حضور یافت. بیســت و یکم بهمن 1364، با سمت آرپيجيزن در اروندرود بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در گلزار شهداي شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
منبع معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید گلستان/ پرونده فرهنگی شهدا


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده