شهئای یگان ویژه،
ســرباز نیروي انتظامي بود. بیســت و دوم شــهریور 1376، در نوار مرزي افغانســتان تایباد هنگام درگیري با اشــرار مســلح افغاني بر اثر اصابت گلوله به ســر، شهید شد
به گزارش نوید شاهد گلستان: محمدظاهــر سارلی، ســي ام اردیبهشــت 1354، در روســتاي ســارلي علیا از توابع شهرستان گنبدکاوس به دنیا آمد. پدرش ستار، کارگر بود و مادرش بختي گل نام داشــت. تــا پایان دوره راهنمایي درس خواند. ســرباز نیروي انتظامي بود. بیســت و دوم شــهریور  1376، در نوار مرزي افغانســتان تایباد هنگام درگیري با اشــرار مســلح افغاني بر اثر اصابت گلوله به ســر، شهید شد. مزار او در گلزار شهداي روستاي سارلي مختوم تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد.
منبع معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید گلستان/ پرونده فرهنگی شهدا

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده