شهید "محمد تقی معززی" طفل سه ساله ای بود که که در سانحه هواپیمایی قره باغ با شلیک موشک زمین به هوا به همراه خانواده یه شهادت رسید.

به گزارش نوید شاهد گلستان؛ شهید تقی معززی، بیســتم فروردین 1369 در شهرســتان تهــران به دنیا آمد. پدرش محمدرضا «شهادت» 1372 و مادرش زهرا قليپوراردکاني «شهادت» 1372 نام داشــت. بیست و ششم اسفند 1372 در قره باغ ارمنســتان بر اثر اصابت موشــک به هواپیماي C-130 به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهداي امامزاده روستاي ساورکلاته تابعه شهرستان علي آبادکتول قرار دارد. خواهرش سارا نیز به شهادت رسیده است.

خردسالترین شهید گلستان کیست؟

 شهید خردسال محمد تقی معززی طفل سه ساله ای بود که نامش برگرفته شده از عموی شهیدش می باشد. از همه زندگیش می توان واژگان زیر را بازگو کرد.

معصومیت، پاکی، زلالی، صداقا و بی گناهی

محمد تقی در فروردین سال 1369 طلوع  و در اسفند سال 1372 به همراه پدر و مادر و خواهرش غروب کرد. گویی تقدیر الهی این گونه رقم خورده بود که او نیز همانند طفل شیرخوار امام حسین «ع»، "علی اصغر" پرپر شود تا خونش بیدادگر وجدان های خفته و روشنگر فضای تاریک ظلم، بیداد و جفاگری باشد.

 نام شهید محمد تقی معززی، به عنوان خردسالترین شهید استان گلستان، همانند خورشیدی تابان برای همیشه در تاریخ این مرزو بوم خواهد درخشید.
 منبع معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید گلستان/ پرونده فرهنگی شهدا
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده