در کتاب پیام پرواز، وصیت نامه شهدا مطالعه، مقوله بندی و تعیین متغیر شده و میزان توجه شهیدان به هر یک از مقوله ها و متغیر ها به لحاظ آماری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
به گزارش نوید شاهد گلستان؛ در بررسی آثار شهدا توجه به خدا و جلب رضایت حق تعالی به عنوان یک ارزش مطلق محسوب می شود. ارزشی که همه چیز به ثار الله اهمیت می باید حتی بودن و رفتن. بودن چگونه بودن، و به هنگام رفتن چگونه رفتن مطرح است. شهیدان در بودنشان با مقاومت و در رفتن شان با شهادت به دو عامل دنیا و آخرت معنا بخشیدند معنایی که در پیش از این در پیامهای الهی آمده که زندگی انسان عبث و بیهوده نیست و ادبیات ما سرشار از این مفاهیم که "هرآنچه بکاری همان بدروی" است. در سراسر وصیت نامه های شهیدان پر است از توجه آنان به سلامت فرد و جامعه، سلامتی که در اثر دین داری، اطاعت، همبستگی، حمایت، عبادت و ... برای فرد و جامعه حاصل می شود.
سلامتی که شهیدان در وصایایشان به آن پرداخته اند، تک بعدی و یک جهانی نیست بلکه چند بعدی و به زندگی مادی و معنوی انسان در دنیا و آخرت توجه دارد. 
 بررسی تحلیلی و محتوایی وصیت نامه شهیدان از چند جهت حایز اهمیت است. کمک می کند وضعیت اجتماعی شهیدان و حساسیت های آنان و دوران زندگی شان درک شود. اهداف آنها از پیام هایی که به عنوان وصیت نامه داشته اند مورد توجه قرار گیرد. ارزش و اهمیت اقدام آنها مرتبط با انگیزه و اهدافی که داشتند مورد سنجش و فهم قرار بگیرد. بعد از دست یابی به چنین معرفتی وظایف گیرنده پیام شروع می شود. 
این کتاب از هفت فصل تشکیل شده است. در بخش دوم کتاب  وصیت نامه شهدا مطالعه، مقوله بندی و تعیین متغیر شده و میزان توجه شهیدان به هر یک از مقوله ها و متغیر ها به لحاظ آماری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. 

کتاب پیام پرواز سال 1397 توسط حسین یاقوتی نوشته و توسط انتشارات رازبان، در شمارگان 1200 جلد منتشر شده است. 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده