"روح الله کلانتری" معلم جانباز در مصاحبه با سایت نوید شاهد گلستان اظهار داشت:"استاد شهید مطهری متفکری متدین بود و حمیت وغیرت دینی خود را خدمت به رشد و بالندگی اندیشه دینی می دانست."

روح الله کلانتری یک معلم جانباز در مصاحبه با خبرنگار نوید شاهد گلستان ضمن گرامیداشت هفته معلم و تجلیل از معلمان گرانقدر انقلاب اسلامی در مورد اندیشه های استاد شهید مطهری گفت: زنده نگه داشتن نام و یاد مطهری، در حقیقت پرداختن به تفکر و اندیشه های اوست. مهمترین بخش زندگی او بی شک در نوع  نگاه او به مسائل زمانه و تلاش برای حل آنها بر مبنای تعاریف دینی بود.

روح الله کلانتری معلم جانباز در مصاحبه با سایت نوید شاهد گلستان | مطهری متفکری متدین بود


وی در ادامه بیان داشت:شهید مطهری با درک مقتضیات و ضرورت های زمانه و جامعه، روشن بینانه و نقادانه به پیروان خویش می نگریست و با حساسیت و دردمندی در متن فرهنگ و اعتقاد دین چاره جویی می کرد.

این کارشناس ارشد علوم سیاسی با اشاره به اینکه آزادی و دموکراسی از جمله پایه های بهم پیوسته با دینداری در اندیشه های شهید مطهری بود یاد آور شد: شهید مطهری معتقد بود  آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسانی انسان به ما هو انسان است. حق ناشی  از استعدادهای انسانی انسان است، نه حق ناشی از میل و تمایلات آنها.

کلانتری در ادامه گفت: شهید مطهری معتقد بود که ایمان از روی  فکر آزاد تحصیل می شود، از فکر غیر آزاد اعم از اینکه در اسارت تقلید باشد یا تحت زور و جبر باشد، ایمان و عقیده ای که اسلام طالب آن است حاصل نمی شود.

این استاد دانشگاه در مورد تعریف استاد مطهری از آزادی تصریح کرد: شهید مطهری معتقداست آزادی یعنی نبود مانع، انسان های آزاد انسان هایی هستند که با موانعی که در جلو رشد و تکامل شان هست مبارزه می کنند.

وی در ا دامه بیان داشت: شهید مطهری معتقد بود یکی از مقاصد انبیاء به طور قطع این بود که آزادی اجتماعی را تامین کرده و با انواع بندگی ها و بردگی های اجتماعی و سلب آزادی هایی که در اجتماع است مبارزه نماید.

این کارشناس امور تربیتی در مورد تفسیر شهید مطهری از آیه ۶۴ سوره آل عمران تاکید کرد: شهید مطهری معتقد بود که از نظر قرآن نظام آقایی و نوکری، نظام استثمار و عدم عدالت معنی ندارد. هیچ کس حق استثمار دیگری را ندارد.

وی در ادامه گفت: شهید مطهری معتقد بود که آزادی اجتماعی، آزادی انسان است از قید و اسارت افراد دیگر، ولی آزادی معنوی آزادی انسان از قید و اسارت خویشتن است.

این فعال سیاسی گلستانی درادامه یاد آورشد: شهید مطهری معتقد است که آزادی برای انسان ارزشی ما فوق ارزش های مادی است. انسانها حاضرند با شکم گرسنه و درسخت ترین شرایط زندگی کنند ولی در اسارت یک انسان دیگر نباشد، محکوم انسان دیگر نباشد، آزاد زندگی کنند.

مسئول سازمان معلمان گلستان با اشاره به اینکه شهید مطهری به آزادی تفکر معتقد بود بیان داشت: شهید مطهری همواره می گفت: هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد دارد ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد و به عکس هر مکتبی که ایمان و اعتقادی به خود ندارد جلوی رشد آزادی اندیشه و آزادی تفکر را می گیرد.

وی در ادامه افزود: شهید مطهری معتقد است که آزادی غیر از هرج و مرج است. منظور ما از آزادی به معنی واقعی کلمه است. هر کس باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است که انقلاب اسلامی ما راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد.


روح الله کلانتری معلم جانباز در مصاحبه با سایت نوید شاهد گلستان | مطهری متفکری متدین بود

کلانتری در ادامه بیان کرد: شهید مطهری معتقد بود که تجربه های گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از یک نوع آزادی فکری، ولو از روی سوء نیت برخوردار بوده است این امر به ضرر اسلام تمام نشده است، بلکه در نهایت به سود اسلام بوده است.

وی درادامه تصریح کرد: شهید مطهری معتقد بود که اگر در جامعه ما محیط آزاد، برخورد آراء و  عقاید به وجود بیاید به طوری که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف های خود شان را مطرح کنند و ما هم در مقابل آراء و دیدگاه های خود را عرضه بداریم  تنها در چنین شرایطی است که اسلام رشد خواهد کرد.

این معلم دینی دبیرستانهای شهرستان گرگان در ادامه گفت: تفکر، درد اصلی شهید مطهری بود و به واقع اندیشیدن در باره مطهری، همزاد و همراه اندیشه ورزیدن در باب تفکر دینی است. به همین دلیل پرداختن به اندیشه مطهری درواقع تجدید عهدی است با روشن بینی که همیشه در این روزگار سخت به آن نیازمندیم.

این بازنشسته فرهنگی گرگانی با اشاره به اینکه جمود و التقاط دو آفت دین در تفکر شهید مطهری است تصریح نمود: شهید مطهری معتقد است که  جمود و التقاط دو آفت مهم در حوزه تفکر اسلامی است که هر دو از وحی الهی به نفع برداشت های محدود و اهواء بشری سوء استفاده می کنند.یکی چنان میدان را باز می کند که مرزهای احکام و ارزش های الهی را می شکند و حرام های خدا را حلال می کند و دیگری به تناسب بینش محدود خود چنان عرصه را تنگ می گیرد که بسیاری از حلال های خدا را حرام می کند و نتیجه هر دو تضعیف دین است و گریز جامعه از آن.

این استاد علوم سیاسی در ادامه یاد آور شد: این دو جریان در طول تاریخ وجه مشترک دیگری هم داشته اند. جریان تاویل و التقاط هر گاه توانسته به ترور متوسل شده است و تاریخ ما در گذشته و حال شاهد این واقعه دردناک است.

وی در ادامه گفت: جریان جمود نیز اگر امکان پیدا کرده است به تفسیق و تکفیر متوسل شده است و نتیجه این هر دو گم شدن حقیقت دین در میان اوهام و اهواء است و سبب بریدگی مردم از آن.

کلانتری در ادامه بیان داشت: دین ستیزان به گونه های مختلف می کوشند تا نظام اسلامی بر بنیاد دین استوار نباشد و جزم اندیشان نیز تلاش می کنند تا برداشت های خاص خود را از دین بر جامعه تحمیل کنند و مفهوم تفکر را جز  دانسته های خود ندانند و برای تحمیل آن ارعابی گری و ارهابی گری را مجاز بشمارند. اما به یقین باید به بحران تفکر اندیشه و برای حل آن به سرچشمه های لایزال اندیشه دینی بازگشت.

این رزمنده دوران جنگ تحمیلی در پایان گفت: بناها و شیوه های فراوانی که استاد شهید مطهری و دیگر اندیشه ورزان و عالمان دین و روشنفکران دلسوز و علاقه مند مطرح کرده اند همچنان راهگشا و روشن است. ما باید به پرورش اندیشه و تفکر و تعمیق ایمان دینی بپردازیم و این مسیر میسر نیست مگر با نگاهی عمیق و به دور از پیرایه های سلیقه ای و  مراجعه به منابع اسلامی و امیدوارم که مسئولان و صاحبان تفکر و علاقه مندان به نظام اسلامی در این راه کوشش نمایند. انشاء ا...


گفتگو / تینا سیادولانی

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده