نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

فرهنگی- اجتماعی
آرشیو
بخشی از خاطرات آزاده و جانباز 25 درصد هشت سال دفاع مقدس « رمضان ساوری»/استان گلستان(2)

بخشی از خاطرات آزاده و جانباز 25 درصد هشت سال دفاع مقدس « رمضان ساوری»/استان گلستان(2)

از هم رزمان من کسانی بودند که نزدیک زمان شهادت، از شهادت خود باخبر شده بودند. شهید نقی صلبی زمان عملیات چهره ای پیدا کرده بود که به راحتی می شد متوجه شد که او به سمت شهادت قدم بر می دارد. یادم هست شهید اکبرنژاد هم در آستانه شهادت چهره ای بسیار زیبا و...
بخشی از خاطرات جانباز 70 درصد هشت سال دفاع مقدس « تقی ایزد »/استان گلستان(2)

بخشی از خاطرات جانباز 70 درصد هشت سال دفاع مقدس « تقی ایزد »/استان گلستان(2)

عملیات کربلای 8 در شلمچه اتفاق افتاد، البته در کربلای 8، سطح ارتفاع سیم خاردارها دو برابر قد نیروها بود و فاصله ما با دشمن صد متر، صد و بیست متر که در آن عملیات باز هم پیروزی هایی به دست آمد، شلمچه یک منطقه بسیار خشن و خطرناک بود، چندین عملیات در آن اتفاق...