نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی- اجتماعی
تصاویر+اسناد و آثار دیجیتالی شهدا و ایثارگران گلستانی رونمایی می‌شود
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان از جمع‌آوری و رونمایی بیش از 220 هزار سند دیجیتالی شده شهدا و ایثارگران گلستان در هفته شهید خبر داد/ اسناد و آثار دیجیتالی شهدا و ایثارگران گلستانی رونمایی می‌شود
آرشیو