نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی- اجتماعی
گفتگوی خودمانی با قربان قربانی آزاده سرافراز جنگ تحمیلی/ اسير  دفاعي از خود ندارد
روز 26 مرداد 1369 ، ميهن اسلامي شاهد حضور كبوتران سبكبالي بود كه پس از سال ها زندان در اسارتگاه ، قدم به خاك پاك ميهن اسلامي خود مي گذاشتند. قاصدك آزادي در چنين روزي پيام آورِ رهايي شده و اين كبوتران ِاز بند رسته به آغوش گرم ملت خود بازگشتند.
آرشیو
زندگی نامه و نصاویر شهید علیرضا کردجزی

زندگی نامه و نصاویر شهید علیرضا کردجزی

شهید کردافشار در خانواده ای متدین دیده به جان گشود. در هفت سالگی پل به عرصه دانش گذاشت و در نوزده سالگی برای خدمت به میهن فراخوانده شد. با پایان خدمت وظیفه ندای قلبش او را به جبهه حق علیه باطل کشاند وبا مجروحیت چند باره مدتی را در منزل سپری نمود.
شهیدی که نذر بهبودیش شهادت بود

شهیدی که نذر بهبودیش شهادت بود

شهید کردافشار در خانواده ای متدین دیده به جان گشود. در هفت سالگی پل به عرصه دانش گذاشت و در نوزده سالگی برای خدمت به میهن فراخوانده شد. با پایان خدمت وظیفه ندای قلبش او را به جبهه حق علیه باطل کشاند وبا مجروحیت چند باره مدتی را در منزل سپری نمود.
زندگی نامه/ شهید محمد حسین قره سانلو

زندگی نامه/ شهید محمد حسین قره سانلو

خدایا به من قدرت بده تا بتوانم هیاتی از خردسالان و نوجوانان به وجود آورم و نام آن را به نام یکی از ائمه خردسال بگذارم و به بزرگترها اجازه ندهم که وارد آن شوند. زمانی که این حرف ها را بیان می کرد تنها 14 سال داشت.