نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی و اجتماعی
آرشیو

تأکیدات شهید "حسن اعلایی" چه بود؟

شهید "عبدالله حسن اعلایی" در وصیت نامه خود نوشت: «نماز ها را سر وقت بخوانید از مستحبات نماز غافل نباشید پیوسته به یاد خدا باشید برای من طلب مغفرت از درگاه باری تعالی نمایید.»
راه شهادت ادامه دارد

راه شهادت ادامه دارد

شهید "حسن اخلاقی" در وصیت نامه اش می نگارد: «اگر من شهید شدم گریه نکنید، این راهی است که ما باید برویم و حسین سالار شهیدان هم در این راه شهید شد.»

"شهید" پیرو می خواهد

برادر شهید «اکبر صفری» می گوید: به خانه یکی از شهدا رفتیم من با پدر شهید کمی از خاطرات پسرش صحبت کردیم و گریه کردیم، در راه برگشت به من گفت: شهید گریه نمی خواهد، شهید پیرو و ادامه دهنده راه می خواهد.
ایمان به خدا

ایمان به خدا

شهید «سعید عزیزی» در مناجات خود اینچنین می نویسد: «روز قيامت که برپا می شود مجرمان در ناميدی و غم و اندوه فرو می روند عجبا! چرا ايمان نياوردم خدايا مرا بازگردان». در ادامه متن کامل مناجات شهید را می خوانید.
چند گام جلوتر از دیگران

چند گام جلوتر از دیگران

شهید «احمد آقاخانی» در سن سیزده سالگی برای اولین بار به جبهه های نبرد اعزام شد و در بیست و پنجم دی ماه 1365 در پانزده سالگی مورد هدف آتش دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید.