نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

آنچه در پي مي آيد زندگينامه خودنوشت شهيد آيت الله سيد حسن مدرس است كه در پاسخ به درخواست مدير مسئول روزنامه اطلاعات مرقوم داشته اند. اين متن در مورخه 8 آبان ماه 1206(شماره 246) اين جريده منتشر شده است.
۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۰۴:۳۱
در ميان نوادگان مدرس، خاطرات مهندس محسن مدرسي كه بسياري از آنها براي مدرس پژوهان تازگي خواهد داشت؛ به سبب انس و الفت ديرپاي پدر با آن شهيد بزرگوار از اعتبار و ارزش ويژه اي برخوردار است. وي با بسياري از برداشت ها و تحليل هائي كه در سال هاي اخير از تفكر و سلوك مدرس توسط برخي از گروه ها مبني بر عمل فراديني او عنوان شده اند، نقد جدي دارد كه در اين گفت و شنود اشارت هائي به آنها رفته است.
۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۰۴:۴۵
يكي از شخصيت هاي بزرگ ايران كه از فتنه ي مغول به بعد نظيرش بدان كيفيت و استعداد و تمامي از حيث صراحت لهجه و شجاعت ادبي و ويژگي هاي فني در علم سياست و خطابه و امور اجتماعي ديده نشده، سيد حسن مدرس اعلي الله مقامه است.
۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۰۴:۴۸
شهید تقی فدایی اسلام در هفتم دی ماه 1321 در سمنان متولد شد. با شروع حوادث کردستان به صورت داوطلبانه برای یک ماه راهی کردستان شد و با نیروهای ضد انقلاب مبارزه کرد. با آغاز جنگ روز 31 شهریور59 عازم جبهه شد و در 14 مهر همان سال به اسارت گرفته شد و مفقودالاثر گردید.
۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۶
من از روی ساعتش پیکر همسرم را شناسایی کردم و بعد از آن بدون همسفرم و همراهم به ایران بازگشتم، تصور این صحنه را هرگز نداشتم تمام سفرهای ما باهم بود و حالا من از سرزمینی که امن الهی بود داشتم تک و تنها باز می گشتم ...
۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۸