نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

موزه‌ زیر زمینی 24 متری، نمایشگاه آثار دفاع مقدس در خانه یک جانباز دزفولی

موزه‌ زیر زمینی 24 متری، نمایشگاه آثار دفاع مقدس در خانه یک جانباز دزفولی

یک جانباز شهرستان دزفول و نویسنده کتاب‌هایی در حوزه دفاع مقدس، موزه‌ای را در زیرزمین خانه خود تشکیل داده که نمایشگر تجهیزات واقعی جنگ، ماکت برخی تجهیزات و عکس‌نوشته‌هایی از عملیات‌های دفاع مقدس است.