نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مبارز انقلابی: مسجدی که جنب شهربانی ساواک بود!

مبارز انقلابی: مسجدی که جنب شهربانی ساواک بود!

احمدرضا نجفی یکی از مبارزان انقلابی می گوید: «مسجد در اوایل خیابان ۲۴ متری شهرری بود که در آن روز در جنب مسجد امیرالمونین ساواک قرار داشت که بطور طبیعی این مسجد دائم مورد توجه آن ها بود اما مسجد امیرالمونین یک پارچه جوش و خروش بود.»
بهشت با

بهشت با "شهدا"

از شهید "محمدجعفر امیرعبدالهیان" روایت شده است که به مادرش می گوید: «شهدا روز قیامت مانند فرشتگان بر سر پدر و مادر خود سایه مى افکنند و آنها را با خود به بهشت مى برند.»
بدرقه مادر

بدرقه مادر

شهید"رضا بهرامی" در وصف مادرش نوشت: «مادر؛ در این ‌سوی بی‌خوابی، من هر شب پر نورترین ستاره را تو می بینم. شنیده‌ام کوله‌بار دوران کودکی مرا سنگ صبور خویش کرده‌ای.»
وصف شیدایی

وصف شیدایی

شهید "حسین علیقلی پور" در مناجات نامه اش نوشت: « خداوندا، رحمانیت تو آنقدر است که به کافر هم رحمانی، خداوند ما را هدایت کن، تا به وجود مقّدس تو جذب شویم و از شیطان دور شویم.»
برای خدمت کردن آمدم نه برای فرماندهی!

برای خدمت کردن آمدم نه برای فرماندهی!

یکی از فرماندهان شهید مدافع حرم "حسین فدایی"می گوید: «خستگی از چهره اش می بارید سر و صورتش پر خاک بود، ولی می گفت: من اینجا برای خدمت کردن آمدم نه برای فرماندهی.»
شهیدی که

شهیدی که "شهادت" همرزمش را توصیف می کند

شهید "محمد سلیمی" در خصوص شهادت همرزمش چنین می نویسد: «در شهادت بهترین عزیزان این گونه اشکی نریخته بودیم که اینک سنگ فرش بیابان را با اشک دیدگانمان تر کردیم و همه اینها نشانه اعتقاد و اعتماد و پیوند دو دوست و دو برادر به یکدیگر احساس می‌کنم.»