نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

کرامات شهدا - اجابت عشق

کرامات شهدا - اجابت عشق

نوید شاهد- اجابت عشق عنوان خاطره ای است از دکتر غلامعلی رجایی در مورد شهیدی که لحظه دفنش به مدت چند ثانیه چشمانش را در حضور برادر، مادر و سایر افرادی که درحال تدفین وی بودند، باز می کند...
قسمتي از آخرين ديدار و خاطره شهيد از زبان دخترش

قسمتي از آخرين ديدار و خاطره شهيد از زبان دخترش

نوید شاهد- دخترش مي گويد وقتي من هفت ساله بودم و تازه راهي دبستان شده بودم، بعضي از كلمات را درك مي كردم. با توجه به اينكه پدرم فعاليتهاي سياسي و اجتماعي زيادي انجام مي داد و مردم را به رعايت قوانين اسلامي ارشاد مي نمود.
کرامات شهدا - امضائی از بهشت

کرامات شهدا - امضائی از بهشت

نوید شاهد- امضایی از بهشت عنوان خاطره ای است از سیده زهرا صالحی خوانساری، فرزند شهیدی که برگه امتحانی دخترش را خودش امضاء کرد.
کرامات شهدا - سرمست عطر حضور

کرامات شهدا - سرمست عطر حضور

نوید شاهد- خاطره ای از غلامعلی رجایی در مورد شهیدی که در بیداری به دخترش وعده دیدار داده بود.
کرامات شهدا - مهلت دیدار

کرامات شهدا - مهلت دیدار

نوید شاهد- خاطره ای از سید علی اکبر اجاق نژاد درباره مادر شهیدی که از ملک الموت مهلت می گیرد تا ادامه حیات دهد و بتواند فرزندش را ببیند.
کرامات شهدا - بر بالین عشق

کرامات شهدا - بر بالین عشق

نوید شاهد- خاطره ای از غلامعلی رجایی در مورد شهیدی که در لحظه تدفینش با آوردن اسم امام زمان(عج) سرش را تا سینه خم می کند.