نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس

نوید شاهد گلستان با مشارکت پایگاه بسیج شاهد استان گلستان برگزار می کند.

مسابقه فرهنگی "بسیج لشکر مخلص خداست."

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
شهر و شهرستان:
شماره تماس:
کد ملی:
1- این سخن از کدام شهید دفاع مقدس است."دوای دردمن دردست امام رضا است":
2 - پیکر مقدس شهید حسینعلی ممشلی با چند شهید دیگر دفاع مقدس تشییع شد؟:
3 - این سخن از کدام شهید دفاع مقدس است؟ "شهادت ارثی است که از اولیاء به ما رسیده است.:
4 - "جبهه مدرسه انسان سازی است." این سخن از کدام شهید والامقام است؟:
5 - پیکر کدام شهید دفاع مقدس بیستم آبان ۱۳۶۶ پس از تفحص شناسایی و به خاک سپرده شد؟:
6 - کدام شهید بعد از 3 بار اعزام به شهادت رسید؟:
7 - این سخن از کدام شهید والامقام است؟ "اماما آنقدر در سنگر می مانم تا بر پیکرم گل مقاومت بروید.":
8 - کدام سخن از شهید عبدالله البرزی است؟:
9 - کدام شهید همرزمانش را به جهاد تشویق می نمود؟:
10- این سخن از کدام شهید دفاع مقدس است؟ " هر زمان یاد من افتادید به مزار شهدا بروید.":