نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برای ما عقیده مهم است

برای ما عقیده مهم است

شهید ردانی پور در بخشی از سخنرانی خود می گوید: برای ما عقیده مهم است پس دفاع بر ما واجب است و برای دفاع انسان مجاز است. اسلام به ما این حق را می‌دهد انسانیت و بشریت به ما این حق را می‌دهد که برای دفاع تا هرکجا دنبال دشمنمان برویم یعنی دنبالش کنیم.